Teamindelingen

Hieronder de teamindelingen zoals die bekend zijn.

Dames 1:
Aukje Loerts
Anja de Vries
Gea Siderius
Sjoukje Koornstra
Naomi Woudstra
Anneke Pander
Goos de Boer
Boukje Elzinga
Tjitske Kaatee
Nieske van der Laan
Andrea Elzinga
Margriet van der Werf

Heren 1:
Aldert
Dirk
Gerard
Henk
Lieuwe
Peter v.d. W.
Rients
Tade

Heren 2:
Fokko
Hendrik Jan
Jaap
Jacob
Peter S.
Pieter
Robert
Tjibbe

Team Eelke:
Eelke
Remco